Kursy
skontaktuj się z nami
rejestracja
FacebookCursosEspañolNuevaLenguayoutubeNuevaLenguaTwitterCursosEspañolNuevaLenguaLinkedCursosEspañolNuevaLenguaGooglePlus
  SkypeCursosEspañol

: nuevalengua

Bookmark and Share

Regulamin zwrotu opłat za kursy szkoły językowej Nueva Lengua

 

Zanim przeczytasz regulamin:

A. Opłata rejestracyjna oraz opłata za znalezienie zakwaterowania nie są zwracalne w żadnym przypadku.

B. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, student czy agent musi zwrócić się do nas na piśmie.

C. W poniższym tekście polityki zwrotu opłat, słowo "program" odnosi się do pełnego cyklu kursu lub zakwaterowania na który student się zapisał.

 

 

1. Obowiązujące przed rozpoczęciem kursu.

1.1. Jeśli student zrezygnuje z programu minimum 30 dni lub więcej tuż przed pierwszym dniem rozpoczęcia programu, wszystkie opłaty (z wyjątkiem opłat wspomnianych w punkcie A) zostaną zwrócone.

 

1.2. Jeśli student zrezygnuje z programu mniej niż 30 dni przed pierwszym dniem rozpoczęcia programu, szkoła zastrzega sobie prawo zatrzymania 25% kwoty programu. Wszystkie inne opłaty ( z wyjątkiem opłat wspomnianych w punkcie A), zostaną zwrócone.

 

1.3. Jeśli student zrezygnuje z programu w ciągu 7 dni od podpisania kontraktu, szkoła zastrzega sobie prawo zatrzymania 30% kwoty programu lub USD 200 (w zależności od tego, która kwota jest mniejsza), a różnica zostanie zwrócona studentowi.

 

1.4. Jesli studentowi nie zostanie przyznana wiza, zostaną zwrócone wszystkie opłaty za program (z wyjątkiem opłat wspomnianych w punkcie A).

 

2. Obowiązujące po rozpoczęciu kursu.

2.1. Jeśli student zrezygnuje z programu (lub zostanie wydalony ze szkoły) w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia lub w ciągu pierwszych 10% okresu czasu programu, na który jest zapisany (w zależności od tego, który okres czasu jest krótszy), szkoła zwróci studentowi opłatę w wysokości 60% całości zapłaconego programu. 

 

2.2. Jeśli student zrezygnuje z programu (lub zostanie wydalony ze szkoły) w ciągu pierwszych 30% okresu czasu programu, na który jest zapisany, szkoła zwróci studentowi opłatę w wysokości 30% całości zapłaconego programu.


2.3. Zwrot opłat nie obowiązuje jeśli student zrezygnuje z programu (lub zostanie wydalony ze szkoły) powyżej 30% okresu czasu programu, na który jest zapisany lub gdy program zostanie przez studenta ukończony.

 

UWAGA! 

Jeśli student wymówi zakwaterowanie, tuż po jego przyjeździe na miejsce zamieszkania, okres wymówienia wynosi 1 tydzień lub pobierana jest niezwracalna opłata za 1 tydzień zakwaterowania. Jeśli student zażyczy sobie aby Nueva Lengua poszukała mu innego zakwaterowania, opłata U$40 może zostać pobrana.

Student ma prawo żądać zwrotu kosztów zakwaterowania jeśli zdecyduje się opóścić miejsce zakwaterowania znalezione mu przez Nueva Lengua, jeśli tylko zostanie zachowane 1 tygodniowe prawo wymówienia. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 15 dniu od dnia opuszczenia miejsca zakwaterowania.